การแต่งกายแบบไทย


คนไทยโดยทั่วไปนิยมแต่งกายแบบสากลกันแทบทั้งสิ้น แต่ยังมีสิ่งซึ่งแสดงออกแบบไทยเหลืออยู่บ้าง เช่น การนุ่งซิ่น นุ่งผ้าถุง การแต่งกายแบบไทยของสตรีได้วิวัฒนาการขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทำให้เกิดความสง่างามเหมาะแก่กาลสมัยเป็นอันมาก และได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับของเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่รู้จักกันทั่วโลก ในนามชุดไทยพระราชนิยม

ชุดไทยเรือนต้น


เสื้อแขนกระบอก นุ่งกับผ้าซิ่นทอลายขวาง ใช้ได้ในหลายโอกาส เช่น เป็นชุดเช้าไว้ใส่บาตร ไปวัดหรือไปงานมงคล
ชุดไทยจิตรลดา


เสื้อแขนกระบอก นุ่งกับผ้าซิ่นทอลายขวาง ใช้ได้ในหลายโอกาส เช่น เป็น ชุดเช้าไว้ใส่บาตร ไปวัด หรือ ไปงานมงคล ต่าง ๆ
ชุดไทยอมรินทร์


เสื้อแขนยาว คอกลมตั้งติดคอ นุ่งกับผ้าซิ่นไหมยกทอง ตัดแบบซิ่นป้าย สำหรับแต่งในงานพิธี ใช้ได้ในหลาย โอกาส


ชุดไทยบรมพิมาน


เสื้อเข้ารูป แขนกระบอก คอตั้งติดคอ ผ่าหลัง อาจจะเย็บติดกับผ้านุ่งก็ได้ หรือแยกเป็นคนละท่อนก็ได้ เช่นกัน ส่วนผ้านุ่ง ใช้ผ้าซิ่น ไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก สำหรับแต่งในงานราชพิธี หรือในงานเต็มยศ หรือครึ่งยศ เช่น งานฉลองสมรส พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
ชุดไทยจักรี


เสื้อตัวในไม่มีแขน ไม่มีคอ ห่มทับด้วยสไบ แบบมีชายเดียว ปักดิ้นทอง ชุดไทยจักรีเดิมจะไม่ปัก นุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด เครื่องประดับ สร้อยคอ รัดแขน สร้อยข้อมือ สำหรับแต่งในงานเลี้ยงฉลองสมรส หรือ ราตรีสโมสรที่ไม่เป็นทางการ
ชุดไทยจักรพรรดิ


ผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทอง มีเชิงสีทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก ห่มด้วยสไบ ปักลูกปัดสีทอง เป็นเครื่องแต่งกายสตรีสูงศักดิ์ สมัยโบราณ ปัจจุบันใช้เป็นเครื่องแต่งกายชุดกลางคืนที่หรูหรา หรือ เจ้าสาวใช้ในงานฉลองสมรสยามค่ำ เครื่องประดับที่ใช้ รัดเกล้า ต่างหู สร้อยคอ สังวาลย์ สร้อยข้อมือชุดไทยดุสิต


เสื้อคอกลม กว้าง ไม่มีแขน เข้ารูป ปักแต่งลายไทยด้วยลูกปัด ใช้กับผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทองลายดอกพิกุล ตัดแบบหน้านาง มีชายพก ใช้ในงานราตรีสโมสร หรือ เป็นชุดฉลองสมรส เครื่องประดับที่ใช้ ต่างหู สร้อยคอ แหวน
ชุดไทยศิวาลัย


เสื้อตัวในไม่มีแขน ไม่มีคอ ห่มทับด้วยสไบ แบบมีชายเดียว ทิ้งชายสไบยาวด้านหลัง ปักด้วยลูกปัดทอง นุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด เครื่องประดับ สร้อยคอ รัดแขน สร้อยข้อมือ เป็นเครื่องแต่งกาย ของสตรี บรรดาศักดิ์ ปัจจุบันใช้ในงาน เลี้ยงฉลอง สมรส หรือเลี้ยงอาหารค่ำ
ชุดไทยประยุกต์


เป็นชุดที่ดัดแปลง มาจากชุดไทยจักรี ตัวเสื้อตัวใน ตัดแบบแขนนางชี จับเดรฟ ทิ้งชายยาว ตัวเสื้อติดกับ ผ้าซิ่นยกดอก ลายไทย ตัดแบบหน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด เครื่องประดับพองาม นิยมมาก ในงาน ราตรีสโมสร หรือ เลี้ยงฉลอง สมรส


ข้อมูลจาก
http://www.thaimain.org/thai/thailand