หมวดที่ 5 การละเล่นของเด็กไทย

:+: รีรีข้าวสาร :+:

สถานที่  l  อุปกรณ์  l  ผู้เล่น  l  วิธีเล่น  l  เพลงร้องประกอบ  l  กติกา  l  ประโยชน์

รีรีข้าวสาร

ที่มา : หนังสือสภาพสังคมและวัฒนธรรมจากการเล่นของเด็ก
โดย : จินตนา กระบวนแสง
รวบรวมโดย : สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก

สถานที่ : ลานกว้าง

อุปกรณ์ : ไม่มี

เทศกาล : ไม่จำกัด

ผู้เล่น : เล่นได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

วิธีเล่น

  1. ผู้เล่น 2 คนยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวประสานมือกันเป็นรูปซุ้ม
  2. ส่วนผู้อื่นเกาะเอวต่อ ๆ กันตามลำดับ
  3. หัวแถวจะพาลอดใต้ซุ้มมือพร้อมกับร้องบทร้องประกอบการเล่น
  4. เมื่อร้องถึงประโยคที่ว่า “คอยพานคนข้างหลังไว้” ผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงกันคนสุดท้ายไว้ ซึ่งคนสุดท้ายจะถูกคัดออกไปจากแถว แล้วจึงเริ่มต้นเล่นใหม่ทำเช่นนั้นจนหมดคน

เพลงร้องประกอบ

"รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก
เด็กน้อยตาเหลือก เลือกท้องใบลาน
คดข้าวใส่จาน คอยพานคนข้างหลังไว้"

กติกา

คนที่อยู่ท้ายสุดของแถวจะต้องถูกจับและคัดออกไปทีละคน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพลิดเพลิน จิตใจร่าเริง แจ่มใส ยอมรับในกฎเกณฑ์กติกาในการเล่น
  • ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้แข็งแรง
  • หัดให้เด็กมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรู้จักใช้กลยุทธที่จะให้ตนรอดจากการถูกคล้องตัวไว้
  • หัดให้เด็กรู้จักทำงานเป็นกลุ่มโดยหัวแถวต้องพยายามพาแถว โดยเฉพาะคนสุดท้ายให้รอดพ้นจากการถูกกักตัวให้ได้

 

[ กลับไปด้านบน ]