วิธีการทำบั้งไฟ

 

 

การจัดประเพณีบุญบั้งไฟ

การทำบุญบั้งไฟของชาวบ้านเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งซึ่งเป็นวิธีขอฝนและเป็นการทำบุญที่ประกอบด้วยความสนุกสนานรื่นเริงประจำปีมากกว่าที่จะทำการกุศลจริง ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงเสร็จงานใช้เวลาประมาณ 3 วัน แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น 4 หรือ 5 วัน เนื่องจากมีบั้งไฟเข้าทำการแข่งขันประมาณ 200 – 300 บั้ง ทางคณะกรรมการจึงได้เพิ่มวันจุดขึ้น            ในงานมีการละเล่นสนุกสนานร้องรำทำเพลงกันเป็นคุ้ม ๆ เป็นหมู่บ้าน งานประเพณีบุญบั้งไฟนี้มีประจำทุกปี โดยงานนี้จะจัดขึ้นทุกปีระหว่างเดือน  6 คือ ในวันขึ้น 14 – 15   ค่ำแรม  1 -2  ค่ำของเดือน  6

2. ขนาดของบั้งไฟในปัจจุบัน
       มี 3 ขนาดคือ

   
  1.  บั้งไฟขนาดเล็ก  บรรจุดินประสิวไม่เกิน 12 กิโลกรัม
      2.  บั้งไฟขนาดกลาง  เรียกว่า  บั้งไฟหมื่น  ใช้ดินประสิวตั้งแต่  12  กิโลกรัมขึ้นไป
      3.  บั้งไฟขนาดใหญ่  เรียกว่า  บั้งไฟแสน   บรรจุดินประสิว  120  กิโลกรัม

 

 

  

การทำบั้งไฟ   ส่วนประกอบแยกออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้

1. ส่วนที่เป็นดินปืน ประกอบไปด้วย

             - ถ่าน (ทำจากไม้สะคางคล้ายต้นเปลือย)

                  - ดินประสิว

            - น้ำ

             -  ตัวบั้งไฟ

            -  ท่อ พีวีซี หรือท่อเหล็ก

            - ไม้ไผ่ (สำหรับทำหาง)

ขั้นตอนการทำบั้งไฟ
          
1.  การทำดินปืนโดยนำถ่านและดินประสิวมาผสมให้เข้ากันเติมน้ำลงไปเล็กน้อย
        
  2.  นำดินปืนที่ได้อัดลงในท่อที่เป็นตัวบั้งไฟให้แน่พอสมควร บั้งไฟธรรมดาจะอัดดินปืนลงไป 34 ชัด
 
( 1 ชัด = 3 ขีด) ส่วนบั้งไฟหมื่นจะใช้ดินปืน 54 ชัดสำหรับบั้งไฟแสนและบั้งไฟล้าน
          
3.  จากนั้นนำหางบั้งไฟไปต้มน้ำจนเดือดเพื่อทำให้หางเบาไม่ถ่วงตัวบั้งไฟเวลาจุด
        
  4.  นำตัวบั้งไฟและส่วนหางมาผูกติดกันจากนั้นตกแต่งให้สวยงามเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำ